Arber_Bullakaj1
July 17, 2015 Published by Categorised in:

Grupi i Migrantëve të SP St. Gallen: Për demokraci fer dhe një Zvicër sociale

Në kantonin e St. Gallenit Partia Socialdemokrate (SP) ka ngritur Grupin e Migrantëve.

Në një komunikatë për media, iniciativa e Grupit prezentohet si një hap në drejtim të zgjerimit të bashkëpunimit me emigrantët dhe përforcimit të pozitës së tyre në SP. Ajo i referohet me mirënjohje përfitimit që ka pasur Zvicra tradicionalisht nga emigrantët dhe shprehet se edhe më tutje do të ketë nevojë për ata… Den kompletten Artikel finden Sie unter dem folgenden Link.